MeditaceZDARMA.cz

Přímá cesta k dosažení spokojenosti

Prohlubte své vnímání života o novou dimenzi a začněte meditovat.

Meditace DUCHOVNÍ SRDCE ZDARMA!

Na vámi vyplněný email obdržíte MEDITACI DUCHOVNÍ SRDCE zcela zdarma !!!

Meditace vás povede tak, aby jste se na okamžik zklidnili a porozuměli tomu,
jak cíleně pečovat o svůj vnitřní klid a harmonii.

Stisknutím tlačítka „odeslat“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů, dle české a evropské legislativy a GDPR.

O MEDITACI DUCHOVNÍ SRDCE

Meditace je sestavena tak, aby rozšířila vaše obzory v možnostech prožívání sebe samých o další dimenzi.

V dneštní moderní společnosti stále přibývá duševních onemocnění. Jejich většinová příčina je, že jsem povýšili mysl nad sebe samé, vyignorovali jsem cit a přestali vnímat projevy svého těla. Jsme stále nemocnější a zoufalejší. Snažíme se o přežití svých životů bez přirozeného každodeního prožitku lásky a spokojenosti.

Meditace je sestavena tak aby ji zvládl úplný začátečník, a rozšířila obzory i praktikujícím jogínům a ezoterikům.


Meditace využívá nejjednoduších a nejúčinějších metod pro dosažení koncentrace, rozlišení se od pomíjivosti a
uvědomnění si vlastní neměnné podstaty.


Je načase se vrátit k sobě. ke své spokojenosti a cíleně pečovat o to, co je skutečně podstatné.

ZAČÍNÁM PEČOVAT O SVÉ NITRO

CO JE TO MEDITACE ?

Meditace je v pravém slova smyslu stavem přirozeného spočívání v nečinnosti. ve vnitřní prázdnotě, která je sama o sobě naplňující. Pokud tyto zkušenosti a prožitky z meditace máte, meditujete správně a možná je na čase přestat meditovat a začít prostě jenom být. 

To co se běžně v dnešní době označuje jako meditace je spíše soubor různorodých cvičení, které mají za úkol prohloubit naší schopnost sebepoznání, sebenaslouchání a sebevnímání. V těchto cvičeních by mělo být cíleno na obnovu naší přirozené schopnosti spočívaní ve vnitřním klidu. Tedy ve stavu kdy nás neobtěžuje naše vlastní mysl, ani nás neovládají naše vlastní emoce a přesto svou mysl zřetelně slyšíme a své emoce plně vnímáme a prožíváme.

Až příliš často vidíme ve svém okolí pravý opak tohoto původně přirozeného stavu. Kdy se setkáme, příkladně, s na pohled klidným člověkem, ve kterém se nahromaděný vnitřní neklid projevuje jako nezastavitelné klepání nohou…

Velké množství lidí se až příliš vzdálilo od svého přirozeného způsobu bytí v přítomnosti a tím pádem přibývá psychických problémů, duševních onemocnění, nespavosti, syndromů vyhoření, ale i civilizačních nemocí a chronických fyzických omezení.

Všechny meditace, které naleznete na této stránce (postupně budou přibývat) předávají jedno jediné důležité poselství v mnoha různých variantách. Poselství, které je slovy nevyjádřitelné a které je pro pochopení potřeba prožít.

Nejpřímější cesta k obnovení našeho přirozeného stavu spokojenosti je:

1) ZKLIDNIT SVOU MYSL A ROZLIŠIT SE OD JEJÍHO NEUSTÁLEHO TVOŘENÍ.
2) NAUČIT SE VNÍMAT A SKUTEČNĚ PROŽÍVAT SVÉ EMOCE BEZ ZTRÁTY KONCENTRACE NA SEBE
3) ODSTRANIT POMOCÍ JÓGY A TERAPIE OMEZUJÍCÍ BLOKY Z MINULOSTI.
4) UMĚT SI POMOCÍ KONCENTRACE, VIZUALIZACE A EZOTERY VĚDOMĚ VYTVÁŘET HOJNOST PRO SVOU BUDOUCNOST
5) SJEDNOTIT MYSL TĚLO A DUCHA DO ABSOLUTNÍ JEDNOTY.

Spokojený je ten, koho netíží jeho minulost a nemá strach ze své budoucnosti.

MEDITOVAT SE NELZE NAUČIT !

Jelikož meditace sama, je nejpřirozenějším stavem nás samých.
Stavem, z kterého se rodíme a do kterého se ve smrti opět navracíme.

Meditace je stavem absolutní vnitřní spokojenosti.
Na stav meditace se může každý z nás opět rozpomenout.